Lidershipi

Lider lind apo bëhesh?   A jeni dakord? Teoria e “njeriut të madh” sugjeron që njerëzit që bëhen liderë janë njerëz të veçantë, me cilësi ose karakteristika personale që i dallojnë nga të tjerët. Apo: lidershipi i vërtetë ka të bëjë me mardhënien ndërmjet liderit dhe pasuesve, Lexo më shumë …