Raportet e likuiditetit

Raportet e likuiditetit masin aftesine e kompanise per te ripaguar borxhin afatshkurter brenda afatit. Kreditoret e vene theksin shume mbi raportet e likuiditetit kur percaktojne nese duhet t’i japin kredi nje kompanie ose jo. Kapitali Punues I quajtur gjithashtu kapitali Lexo më shumë …