Lidershipi

Lider lind apo bëhesh?   A jeni dakord? Teoria e “njeriut të madh” sugjeron që njerëzit që bëhen liderë janë njerëz të veçantë, me cilësi ose karakteristika personale që i dallojnë nga të tjerët. Apo: lidershipi i vërtetë ka të bëjë me mardhënien ndërmjet liderit dhe pasuesve, Lexo më shumë …

Shkolla

Ëndrra dhe qëllimi i njeriut është, të bëhet në jetë dikushi. Kjo gjë realizohet e ndërtohet nëpërmjet njohjes dhe mësimit të njerëzores dhe qytetares. Për këtë arësye, njeriu ka ndërtuar institucionin shkollë. Shkolla është institucioni, i cili merret me njeriun, Lexo më shumë …