Shkolla

Ëndrra dhe qëllimi i njeriut është, të bëhet në jetë dikushi. Kjo gjë realizohet e ndërtohet nëpërmjet njohjes dhe mësimit të njerëzores dhe qytetares. Për këtë arësye, njeriu ka ndërtuar institucionin shkollë. Shkolla është institucioni, i cili merret me njeriun, Lexo më shumë …