Shkolla e Mesme Teknike Elektrike “Gjergji Canco”

download

Elektroteknikë - Niveli I-rëElektroteknikë - Niveli II-të

Instalim elektrik civil dhe industrialInstalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU dhe TLRiparim pajisjesh elektroshtëpiakeElektroteknikë - Niveli III-të

Elektronikë - Niveli I-rëElektronikë - Niveli II-të

TelekomunikacionRiparime të pajisjeve elektronikeElektronikë - Niveli III-të

TIK - Niveli I-rëTIK - Niveli II-të

Mbështetje e përdoruesve të TIKRrjete të dhënash

 

Welcome