Shkolla e Mesme Teknike Elektrike “Ali Myftiu”

Elektroteknikë - Niveli I-rëElektroteknikë - Niveli II-të

Instalim elektrik civil dhe industrialInstalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU dhe TLRiparim pajisjesh elektroshtëpiakeElektroteknikë - Niveli III-të

SHMT - Niveli I-rëSHMT - Niveli II-të

Shërbime motorike

Shërbime xhenerike

Shërbime elektroautoShërbime mjetesh transporti