Punë Praktike

1.4 Mbrojtja e kompjuterit nëpërmjet firewall

Si të konfiguroni Windows Firewall në një kompjuter
Windows Firewall ndihmon për të mbrojtur kompjuterin duke bllokuar trafikun. Trafiku i dhënë është çdo përpjekje për të komunikuar me kompjuterin tuaj në një lidhje të rrjetit që nuk është kërkuar në mënyrë specifike nga programet që janë në funksionim në kompjuterin tuaj. Prandaj programe si Microsoft Internet Explorer ose Outlook Express vazhdojnë të funksionojnë me sukses me aktivizimin e Windows Firewall.
Në këtë projekt do të shpjegohet si të konfiguroni Windows Firewall në një kompjuter të vetëm nëse
konfigurimet e rekomanduara të parazgjedhura nuk përmbushin kërkesat tuaja.
Do të fokusohemi në konfikurimin e Windows Firewall General Settings.

Windows Firewall General Settings ju lejon të konfiguroni këto opsione:
• On (recommended). Ky është opsioni i parazgjedhur (me zgjerimin Don’r allow të pa përzgjedhur).
o Don’t allow exceptions. Kur ky opsion zgjidhet, firewall është vendosur në On With No
Exceptions mode, e cila bllokon të gjitha kërkesat e dhëna për tu lidhur me kompjuterin tuaj. Përdorni Don’t allow exceptions kur ju duhet mbrojtje maksimale për kompjuterin tuaj.
• Off (not recommended). Fikja e Windows Firewall mund të bëj kompjuterin tuaj më të rrezikuar
nga dëmtimet e viruseve, krimbave (worms) ose ndërhyrjeve.

firewall
Për të modifikuar parametrat e paparazgjedhura të Windows Firewall, kryeni këto detyra:
• Hapni Windows Security Center
• Hapni Windows Firewall
• Konfiguroni Windows Firewall On with No Exceptions mode
• Çaktivizoni Disable Windows Firewall
• Verifiko që Windows Firewall General settings janë zbatuar

Windows