Zbatimi i mënyrave të sigurimit të rrjetit

Struktura e mësimit 1.2 TIK

    - vlerëson rëndësinë e sigurisë në rrjet;
    - identifikon disa nga llojet e sigurisë në rrjet.
siguria, viruset, aplikacion, programe antivirus.
Nëse komunikimi në rrjet nuk do të kishte mënyra për ta siguruar atë, çfarë do të ndodhte me të dhënat tona personale që mbajmë në kompjutera apo në pajisjet tona celularë?
Identifikon llojet e sigurisë dhe rolin e tyre në mbrojtjen e rrjetit.
    1. Çfarë kuptoni me sigurinë e rrjetit?
    2. Cilat janë mënyrat për të siguruar një rrjet?
    3. Çfarë duhet të kemi parasysh në internet për të qenë të mbrojtur?

1.2 Zbatimi i mënyrave të sigurimit të rrjetit

Si të mbrohemi nga viruset?

Programet antivirus

Firewall
Diskutoni në grupe

VPN
Çfarë është Virtual Private Network?